Tag: base

Lucid Air base sedan targets Tesla Model S, with 406-mile range for $77,400Lucid Air base sedan targets Tesla Model S, with 406-mile range for $77,400

<p></p> <div> <figure class="caas-figure"> <div class="caas-figure-with-pb" style="max-height: 396.5625px"> <div class="caas-img-container" style="padding-bottom:56%;"><img class="caas-img" alt="" src="https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/s4bMyN3H4d5ziC4PQBqknA--/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTM5Ni41NjI1/https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/epI5y5o8ZMx_Nbr3WWGN8Q--~B/aD00NTA7dz04MDA7c209MTthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/autoblog_50/392a0cd3ba6d54b1d39b989327cfa7c2"/></div> </div> </figure> <p><b>See Full Image Gallery >></b></p> <p>Lucid is going after the Tesla Model...